Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

För dig som är förtroendevald

Information till dig som är förtroendevald om sådant som du kan ha nytta av i ditt uppdrag.


ABC inom området nämndadministration

ABC inom området nämndadministration – begreppslista för förtroendevalda och tjänstepersoner Pdf, 278 kB.

Lagar som styr verksamheten

Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun.

Mer om lagar som styr verksamheten i en kommun

SKR erbjuder information och stöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen och demokratin.

Demokrati, ledning styrning
Hat, hot och våld mot förtroendevalda
Stöd och utbildning för nya förtroendevalda

Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om samtliga politiker och deras uppdrag. Minimikravet på vad som visas på hemsidan är namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande.  

Vid ändring av adress, e-post och telefonnummer behöver du som är förtroendevald meddela förändringen till sekreteraren för den nämnd eller styrelse som du är förtroendevald i.

Förtroendemannaregistret

Begäran om entledigande/ Nominering

Här finns de blanketter du ska använda i samband med förändring av uppdrag för förtroendevald.

Begäran om entledigande Pdf, 163 kB.

Nominering av ny förtroendevald Pdf, 157 kB.

Nominering av förtroendevald med tidigare uppdrag Pdf, 161 kB.

Arvoden och ersättningar

Vid fullmäktiges, nämnders och styrelsers sammanträden administreras arvode och reseersättning via närvarouppgifterna i protokollet, då behövs inga blanketter.

Här finns blanketterna för andra tillfällen. Observera att varje ifylld blankett ska avse en separat månad.

Hur man fyller i och skickar in arvodesunderlaget från telefon och surfplatta Pdf, 576 kB.

Tjänstgöringsrapport Pdf, 86 kB.

Deltagarförteckning Pdf, 61 kB.

Ersättningar där ingen blankett behövs:
Förlorad arbetsinkomst: Behövs intyg från arbetsgivaren.
Barnomsorg: Behövs kvitto eller faktura.

-> Skicka uppgifterna till kommun@vimmerby.se eller till din förvaltnings/ bolags e-postbrevlåda.

Regler för inkallande av ersättare i nämnder och beredningar

Regler för inkallande Word, 80 kB.

Kommunalt e-postkonto, surfplatta samt IT-support.

I ditt uppdrag som förtroendevald i Vimmerby kommun ska du ha tillgång till ett kommunalt e-postkonto och en surfplatta för digital möteshantering.

E-postkonto och surfplatta

För att du ska kunna hämta ut din surfplatta behöver du ha ett e-postkonto/ användarkonto. När administrativa avdelning fått beslut från länsstyrelsen eller fullmäktige om att du är utsedd som ledamot eller ersättare kommer du få brev om när du kan hämta din surfplatta samt inloggningsuppgifter.

Inloggning e-post

Riktlinjer för svar och bemötande Pdf, 100 kB.

Instruktion för hantering av surfplatta - för ny användare, vid fel samt vid byte eller återlämnande Pdf, 407 kB.

IT-support

Om du har frågor eller problem med inloggning vänder du dig till ITSAMs servicedesk tel 0494-197 77. Servicedesken har öppet måndag-fredag kl 07:00-17:00. servicedesk.itsam.se

Glömt ditt lösenord?
ITSAM har en E-tjänst för byte av lösenord

Sammanträdesdatum och protokoll

Vill du veta när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen  eller nämnder sammanträder eller ta del av protokollen? 

Möten, kallelser och protokoll

Netpublicator

Via Netpublicator tar du del av handlingarna till sammanträden.

Netpublicator - inloggningssida

Manual för Netpublicator Pdf, 8 MB.

Manual för digital signering/justering Pdf, 534 kB.

Styrdokument

Vimmerby kommun har samlat sina övergripande riktlinjer, policys, delegationsordningar och reglementen.Här finns även styrdokument som riktar sig särskilt till förtroendevalda,

Regler och styrande dokument 

Utöver detta finns det en mängd styrdokument inom varje nämnds ansvarsområde. 

Vimmerby kommuns ekonomi och budget

Här på Vimmerby kommuns hemsida kan du ta del av uppgifter om budget, årsredovisning och delårsrapporter. Det finns underlag både för i år och för några år tillbaka.

Ekonomi