Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan 0884-P407 för del av Vimmerby 3:3 och 3:299

Ändring av detaljplanen 0884-P407 för del av Vimmerby 3:3 och 3:299 är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 7 juli 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 29 juli 2016.

Detaljplanens syfte

Den underliggande planens syfte är att möjliggöra för nya bostadfastigheter i anslutning till befintligt villaområde, Folkets Parkområdet. Syftet med ändringen av detaljplanen är att reglera bostädernas höjd då denna bestämmelse saknas i gällande plan.

Planen hanteras med ett begränsat planförfarande eftersom ändringen av planförslaget är förenligt med översiktsplanen och inte anses vara av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse då det endast sker en ändring av byggnadsutförandet.

Gällande detaljplan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Vimmerby 3:299

Laga kraft datum 2014-03-31

Plan nr Vim - 234

Akt nr V 133:3

Extid nr 0884-P407