Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommuns historia

År 1862 bildas de kommuner som senare kommer att uppgå i Vimmerby kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små till ytan och hade ofta samma samma gränser som socknen.

Från början bestod området av de gamla landskommunerna Frödinge, Locknevi, Djursdala, Pelarne, Rumskulla, Södra Vi, Tuna och Vimmerby landskommun samt Vimmerby stad. I Tuna kommun ingick även Ishult och Locknevi kommun omfattade även Blackstad socken.

Under storkommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små kommunerna samman till större enheter. Nu slogs Vimmerby landskommun, Frödinge, Pelarne och Rumskulla kommuner samman och fick namnet Sevede kommun. Södra Vi och Djursdala kommuner bildade Södra Vi storkommun. Samtidigt övergick Locknevi och Blackstad kommuner gemensamt till Locknevi storkommun. Tuna och Ishult bildade även fortsättningsvis Tuna kommun.

Storkommunerna slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. Då fördes Ishult över till Oskarshamns kommun och Blackstad överfördes samtidigt till Västerviks kommun.