Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att du får börja bygga. Det är vanligast att ansöka om förhandsbesked för orörd mark, om marken ligger utanför detaljplanerat område eller om du vill stycka mark till att bli en ny fastighet.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om förhandsbesked behöver du lämna in:

  • Ansökan om förhandsbesked
  • Situationsplan där du markerar området för förhandsbeskedet
  • Beskrivning av vilka åtgärder som du planerar att göra

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingarna är underskrivna. De ska också beskriva omfattningen av de planerade åtgärderna.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om förhandsbesked. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.