Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Svenska för invandrare (SFI)

Glada SFI-elever vid datorer, med hörlurar.

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Rätt till sfi-studier har du som:

 • är folkbokförd i Vimmerby kommun
 • har fyllt 16 år
 • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Ansök här!

Kartläggningssamtal

Är du nybörjare startar du med ett kartläggningssamtal. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning, mål med studierna samt vilken studietakt som passar dig bäst (långsam, medel eller snabb).

Tre studievägar på sfi

Sfi består av tre studievägar.

Studieväg 1 (kurs A + B + C + D)

Studieväg 1 är en långsam studieväg som vänder sig till dig som

 • har kort eller ingen utbildning från ditt hemland
 • är analfabet
 • är osäker på det latinska alfabetet
 • är osäker på att skriva och läsa

Studieväg 2 (kurs B + C + D)

Studieväg 2 är normal studietakt. Den vänder sig till dig som

 • har grundskoleutbildning från ditt hemland
 • är högutbildad, men behöver studera i en långsammare takt
 • är osäker på att skriva och läsa

Studieväg 3 (kurs C + D)

Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som

 • har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland
 • har förmåga att arbeta självständigt i en snabbare takt

Hur lång är utbildningen?

Kurstiden är individuell. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper, planerad studieväg samt dina förutsättningar att lära dig det nya språket.

Betyg

Du får betyg efter avslutad kurs.

För dig som inte har rätt till SFI

Ibland kan även du som inte är folkbokförd i Vimmerby kommun få möjlighet att studera på SFI. Det gäller t ex dig som vistas i kommunen genom massflyktsdirektivet. Men då måste det finnas plats för dig i rätt grupp. Du får en plats för tre månader i taget. Om du inte har eller får svenskt personnummer under studietiden kommer vi inte heller kunna utfärda betyg när du klarat kursen, utan du kommer att få ett intyg.