Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Orosanmälan - misstanke om att barn far illa

Om du som privatperson märker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. När du anmäler behöver du inte veta säkert hur barnet har det. Det räcker med att du känner oro. Det är socialtjänstens uppgift att ta reda på mer.

Få råd och anmäla

En anmälan kan vara antingen skriftlig eller muntlig. Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan bör göras kan du diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

Kan jag anmäla anonymt?

Som privatperson kan man vara anonym i kontakten med socialtjänsten, men det kan inte den som möter barn i sitt arbete. Om du vill vara anonym uppge inte ditt namn, utan säg till att du vill vara anonym. Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om vi behöver veta mer.

Länk till e-tjänsten orosanmälan

e-tjänsten orosanmälan

Vad händer efter anmälan?

När socialtjänsten får reda på att det finns oro för att ett barn kontaktar vi familjen. Vi behöver göra en första bedömning om det finns oro som behöver utredas vidare.

Om socialtjänsten beslutar att starta en utredning pratar vi med barnet, vårdnadshavare och personer i barnets omgivning för att ta reda på mer om hur barnet har det, barnets behov och vilket stöd familjen och barnet kan behöva. Socialtjänsten söker i första hand efter frivilliga lösningar på eventuella behov tillsammans med familjen.

Det är bara när barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt som föräldrar kan tvingas ta emot stöd för sitt barn. I dessa fall beslutar förvaltningsrätten.

Kan jag som privatperson få veta hur det går?

En återkoppling kan ske till anmälaren om den berörda familjen lämnar medgivande och då du valt att inte vara anonym.

Film och information om orosanmälan

Socialstyrelsen har tagit fram information och har gjort en kort film som handlar om anmälan när barn far illa.

Socialstyrelsens information och film.

Vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att enligt SoL 14 kap. 1 § genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.