Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Risk- och sårbarhetsanalys

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska kunna utgöra ett underlag för vårt arbete med kommunens handlingsprogram.

I sårbarhetsdelen beskrivs sårbarheten i våra tekniska försörjningssystemen och vår infrastruktur så som störningar i elnät, värme- och vattenförsörjning med mera.

Resultatet av analysen visar var det finns störst risk för invånarnas liv och hälsa. När det gäller miljörisker så är det industri-, trafik- och naturolyckor som utgör störst risk.