Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas för vårt viktigaste livsmedel. Därför ställer Livsmedelsverket höga krav på vattnets kvalitet.

Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn är det du själv som ansvarar för dricksvattnet. Det innebär att det är du som måste sköta och kontrollera din brunn men också åtgärda eventuella brister.

Egen dricksvattenbrunn

Kommunalt vatten

Om du har kommunalt vatten så är det kommunen som ansvarar för dricksvattnet. I Vimmerby kommun är det Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) som ansvarar för produktionen och distributionen av dricksvattnet.

Det är VEMAB som sköter driften av de kommunala vattenverken. Men det är miljö- och byggnadsnämnden som kontrollerar att produktionen vid de kommunala vattenverken uppfyller lagstiftningens krav.

Vimmerby Energi och Miljö AB

Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Om du har en livsmedelsverksamhet där du använder vatten från egen brunn är du ansvarig för kvaliteten. Du måste även registrera brunnen som ett livsmedelsföretag.

Eget vatten i livsmedelsverksamheter