Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillfälliga beredningar

Fullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar. Fullmäktigeberedningarna får ta initiativ i övergripande frågor, men de kan även arbeta med frågor av mindre omfattning. Det kan till exempel handla om olika medborgarförslag.

Ledamöter och ersättare väljs bland de folkvalda i fullmäktige. Tanken är att alla partier i fullmäktige ska ges möjlighet att arbeta inom beredningarna. Till varje beredning kan man också knyta sakkunniga personer utanför organisationen.

Beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige. Förslagen måste först passera kommunstyrelsen innan beslut kan tas i fullmäktige. Beredningen har alltså ingen egen beslutanderätt.