Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Backsippans förskola i Djursdala

Backsippans förskola ligger vackert belägen vid Djursdala kyrka och skola.

Förskolan består av en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. En stor gård med varierad terräng samt närheten till skogen inspirerar till naturlig rörelselek. Närheten till skolan och det goda samarbetet med förskoleklassen och fritidshemmet gynnar barnens fortsatta utveckling och skolgång.

Backsippans ledord

  • Barns inflytande
  • Närvarande pedagoger
  • Inbjudande miljö

Förskolans egna mål

Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Stor vikt läggs vid utevistelse och vi utnyttjar skogen och naturen i vår närmiljö för att ge barnen möjlighet att utvecklas och lära genom flera olika sinnen. Lekens betydelse för barns utveckling är central i verksamheten. Barnen ska få inflytande över sin tid på förskolan. Barnen får det genom att vi pedagoger är lyhörda och att vi har pedagogiskt genomtänkt och flexibel miljö. Barns språkutveckling stärker vi genom att aktivt arbeta med ”tecken som stöd” i den dagliga kommunikationen.

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål

Vid planering av förskolans verksamhet utgår vi ifrån förskolans läroplan. Vi delar upp barnen i mindre grupper, så att varje barn blir sedda och ges mer talutrymme. På så vis blir vi pedagoger mer närvarande och lyhörda för barnens behov och intressen. I den dagliga verksamheten vill vi lyfta språk och matematik. Det gör vi genom att använda oss av sagor, sång och ramsor där tecken som stöd ingår samt använda matematiska begrepp i samtal med barnen.

Förskolans egen utvärdering

Kvalitetsutveckling, utvecklingssamtal, föräldraenkäter och föräldramöten ger oss en grund för analys och fortsatt planering av vår verksamhet.

Information om utveckling och lärande

Genom observationer och reflektioner följer vi barnens utveckling. Detta ligger till grund för utvecklingssamtalen som sker minst en gång per år. Vi skriver månadsbrev med beskrivning av vad som händer framöver samt viktig information. Men det allra viktigaste är naturligtvis den dagliga kontakten mellan föräldrar och pedagoger.