Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Boendemiljö

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Därför är det mycket viktigt att inomhusmiljön i våra bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där vi vistas, är så bra som möjligt. Buller, fukt, mögel, lukt, temperatur och radon är några exempel på vad som påverkar vår boendemiljö.

Har du problem med boendemiljön?

Om du har problem med din boendemiljö ska du vända dig till fastighetsägaren eller husets styrelse. Du ska även höra av dig till dem om du har problem med fasta installationer, underhåll, skador och liknande i ett hyreshus eller bostadsrätt som påverkar inomhusmiljön. De är skyldiga att utreda och åtgärda detta. Du kan även kontakta dem för att få veta resultat på utförda radonmätningar.

Hjälper inte det, kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. För att kunna hjälpa dig så snabbt och effektivt som möjligt är det bra om du använder blanketten "Anmälan om problem med boendemiljön".

Blanketten ska du först skicka till din hyresvärd. Om du inte får svar från din hyresvärd inom två veckor eller om hyresvärden inte vidtar de åtgärder som behövs kan du skicka en kopia av blanketten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du kan i vissa fall även vända dig till hyresgästföreningen, om du är medlem.

Grannar som stör

Om du upplever att dina grannar stör ska du först prata med dem om detta. Om det inte hjälper ska du höra av dig till styrelsen eller fastighetsägaren. De är skyldiga att utreda och åtgärda detta. Får du inte hjälp av dem kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Klagomål på annan fastighet

Har du klagomål på en annan fastighet, till exempel industrier eller nöjeslokaler, ska du vända dig till den som driver verksamheten. Det är alltid den som driver en verksamhet som enligt lag är ansvarig för att närboende eller andra inte utsätts för onormala störningar.

I till exempel skolor och förskolor är det verksamhetsutövaren som har ansvaret. Det är oftast rektorn. Fastighetsägarna kan ha ett visst ansvar i frågan men detta måste bedömas från fall till fall.

Om du inte får hjälp av dem kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Försök då att sakligt beskriva störningen och när du besväras av den. Det underlättar vår bedömning.