Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barnkonventionen i Vimmerby

Barnkonventionspolicy ingår i folkhälsoplanen och beskriver hur vi ska arbeta med barnkonventionen i Vimmerby, vilka mål som gäller och hur vi genomföra dem.

Utgångspunkten i vårt uppfyllande av barnkonventionen är dess fyra grundprinciper.

  • Icke-diskriminering - alla barn är lika mycket värda
  • Barnets bästa i främsta rummet - barnet är i fokus
  • Rätt till liv och utveckling - barndomen har ett värde i sig
  • Rätt till inflytande - barn är kapabla och kompetenta och ska bemötas med respekt

Nedan följer exempel på hur vi arbetar utifrån dessa grundprinciper.

Globträdsmodellen är en strukturerad modell för hur barn och unga ska få ökat inflytande och delaktighet. Vimmerby kommun använder denna modell i sitt arbete med barnkonventionen.

Barnpiloter är kommunala sommarjobb som erbjuds ungdomar i år 1-2 på gymnasiet. De får sedan lära ut om barnkonventionen till årskurs 6 elever.

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkätundersökning från ungdomsstyrelsen som vi genomfört i Vimmerby sedan 2005. Undersökningen görs vart tredje år.

Checklistor i alla sammanträdesrum - Som det låter så använder vi en checklista som ska användas vid politiska beslut för att säkerställa att barnrättsperspektivet finns med i besluten.