Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Personlig assistans - LSS

En personlig assistent kan underlätta för dig som har en stor  och varaktig funktionsnedsättning att leva ditt liv som du vill utifrån dina förutsättningar. Din personliga assistent blir ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar din funktionsnedsättning och hjälper dig att utföra det du vill göra men inte kan på grund av din funktionsnedsättning.

Grunden för att få personlig assistans

Du kan ha rätt till personlig assistans om du:

 • Omfattas av personkretsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Behöver mycket stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i ditt dagliga liv och ditt behov inte tillgodoses på annat sätt.
 • Är under 66 år.

För vem gäller LSS?

LSS gäller inte för alla personer med funktionsnedsättning utan har en i lagen beskriven målgrupp:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

I lagen står det att personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt dig som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med dina grundläggande behov. Du som har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov om inte dessa tillgodoses på något annat sätt.

Grundläggande behov

Med de grundläggande behoven menas att du ska behöva stöd och hjälp med:

 1. Andning
 2. Personlig hygien
 3. Måltider
 4. Av- och påklädning
 5. Kommunikation med andra
 6. Stöd till dig på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom.
 7. Stöd som du behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för ditt liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för din fysiska hälsa.

Ansökan

Kontakta kommunens LSS-handläggare för att få mer information eller för att ansöka om personlig assistans.

Har du ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som beslutar om assistansersättning. Du kan vända dig direkt till försäkringskassan om du bedömer att du är i behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan.

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 66 år. Ansökan ska ha inkommit till kommunen eller försäkringskassan senast dagen före 66-årsdagen.

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga.