Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Måltider inom skolor och förskolor

Kostenhetens ansvarar för att tillaga och servera säker och näringsriktig kost till elever, pedagoger och brukare inom kommunen. Måltiderna ska ge alla gäster en näringsriktig sammansatt kost som är varierande och säsongsanpassad. Kostenheten ska bidra till en hållbar utveckling med inriktning mot de globala målen och livsmedelsstrategin för säker kvalitet och goda matvanor.

Lunchen inom förskola och skola har som mål att ge eleven motsvarande en tredjedel av dagsbehovet. Måltiden är alltså inte dagens huvudmål, och hemmen bör inrätta sina övriga måltider efter detta. För mjölken som vi serverar i förskola och skola söker vi EU-bidrag.

Eu skolmjölk

Specialkost

För att alla barn inom förskola och skola i Vimmerby kommun ska få en säker kost krävs att de som har en allergi eller överkänslighet mot något livsmedel lämnar in ett läkarintyg. Läkarintyget lämnas till måltidspersonalen på respektive förskola/skola. Alla läkarintyg ska förnyas vart 3:e år gäller ej glutenintollerans eller diabetes. Vid byte av förskola/skola ansvarar målsman för att intyget flyttas med till rätt förskola/skola.

Vid vegetarisk kost eller kost utan fläskkött fyller målsman i blanketten "Ansökan om särskild kost", finns att hämta nedan. Blanketten ska förnyas och lämnas inför varje nytt läsår till måltidspersonalen på respektive förskola/skola.