Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anmäla eller söka tillstånd

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till exempel vid hantering av kemikalier, bekämpningsmedel och gödsel. Därför måste du ofta söka tillstånd eller göra en anmälan för att få starta en lantbruksverksamhet.

Större lantbruk behöver tillstånd från länsstyrelsen

Tillståndspliktiga lantbruk kallas för B-verksamheter. Det är större lantbruk med mer än:

 • 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar,
 • 40 000 platser för fjäderfän,
 • 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion, eller
 • mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

För att få starta en B-verksamhet måste du ha tillstånd enligt miljöbalken. Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som handlägger tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Mellanstora lantbruk behöver lämna in en anmälan till kommunen

Anmälningspliktiga lantbruk kallas för C-verksamheter. Ett lantbruk är anmälningspliktigt om anläggningen stadigvarande har mer än 100 djurenheter, men inte är tillståndspliktigt. Enligt miljöbalken måste alla C-verksamheter lämna in en anmälan till kommunen innan de får starta.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter”. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du utökar eller påbörjar verksamheten.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 1 060 kronor.

Mindre lantbruk behöver varken tillstånd eller anmälan

Lantbruk som har färre än 100 djurenheter kallas för U-verksamheter. För att få starta en sådan verksamhet behöver du varken tillstånd eller anmälan. Men du har samma skyldighet att följa miljöbalken samt de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Vad är en djurenhet?

En djurenhet är:

 • en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
 • sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 • tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
 • tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
 • en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
 • tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
 • 100 kaniner,
 • 100 värphöns eller kycklingmödrar, 16 veckor eller äldre,
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder,
 • 200 slaktkycklingar,
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre,
 • 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller:

I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid denna beräkning av antalet djur ska man välja det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.