Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan för Fabrikören 2

Ändring av detaljplan för Fabrikören 2, är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 14 februari 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 23 mars 2018.

Detaljplanens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för in- och utfart för Fabrikören 2 längs Älåkragatan.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Vimmerby tätort cirka 700 meter sydöst om Vimmerby kyrka. I norr begränsas området av Lögstadsgatan och Fabrikören 29, öster om går Östra Tullportsgatan och där finns diverse bostadshus samt verksamheter mellan vägen och planområdet. Älåkragatan sträcker sig söder om planområdet. I väster gränsar planområdet mot järnvägslinjen Hultsfred- Linköping.