Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fukt och mögel

Fukt och mögel i bostäder kan skapa problem och påverka din hälsa. Därför ska man alltid ta fukt- och mögelskador på allvar och åtgärda dem så fort som möjligt. Här kan du läsa om fukt och mögel samt hur du ska gå till väga om du misstänker problem med fukt och mögel.

Om du misstänker problem med fukt eller mögel

Bor du i ett hyreshus eller en bostadsrätt ska du direkt kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Får du ingen hjälp av dem kan du vända dig till hyresgästföreningen om du är medlem eller miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi kan göra en bedömning av ditt problem och vid behov uppmana din fastighetsägare att utreda problemet och göra nödvändiga åtgärder.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och ett konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Fukt och mögel kan leda till hälsoproblem

Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade problem men även besvär såsom irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla. Om du upplever besvär som kan bero på mögel eller om du känner lukt i huset, lägenheten eller kläder är det viktigt att ordentligt utreda orsaken.

Mögel kan orsaka flera allvarliga hälsoeffekter men sambanden mellan hälsoeffekter och exponering för mikroorganismer är ännu inte helt klarlagda.

Så uppstår fukt- och mögelskador

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, värme och näring kan mögel börja växa till. Om fuktskador inte åtgärdas kan det alltså bildas mögel.

Fukt i bostäder kan komma från flera olika källor. Markfukt, regn och smältvatten är exempel på fuktkällor som finns utomhus. Fukt kan även komma inifrån, till exempel vid matlagning och bad men även från byggmaterial. Normalt sett ska inte dessa källor leda till några problem men vid till exempel dålig ventilation eller om man har slarvat med konstruktionen kan det uppstå problem.

Tecken på fukt och mögel

Ofta kan det vara svårt att se att ett hus är skadat. Fukt- och mögelskador upptäcks genom en obehaglig lukt i huset eller lägenheten. Mögellukt beskrivs ofta som lukten i en jordkällare men den är svår att definiera. Det finns även andra slags lukter som man kan koppla till hälsoproblem.