Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Husutstakning - så går det till

Husutstakning går ut på att säkerställa att huset placeras på rätt ställe. En husutstakning sker normalt i två steg. Först gör vi en grovutstakning och sedan en finutstakning. Här får du läsa om hur processen går till.

Grovsutstakning

Grovutstakningen gör vi innan du har börjat schakta marken för att säkerställa att schaktningen blir på rätt plats.

Bild på fältdator och ritningar.
Bild på en byggplats.

Inför grovutstakningen hämtar vi det underlag vi behöver från vårt ärendehanteringssystem. Vi behöver en situationsplan och planritningar. Vi ritar upp byggnadens form i kartan och för över koordinaterna för byggnadens hörn till fältdatorn inför utstakningen. Uppstår några oklarheter kontaktar vi dig för att reda ut dessa.

Som byggherre ska du se till att byggplatsen är tillgänglig och fri från travar av byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Bild på mätinstrument och fältdator.
Bild på mätningstekniker som markerar en byggnads hörn med stakkäppar och spraymarkering.

Sedan är det dags för själva utstakningen. Med hjälp av vårt mätinstrument och fältdator kan vi se vart hörnen på den blivande byggnaden ska vara. Vi markerar ut hörnen med stakkäppar eller med spraymarkering på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet.

Finutstakning

Finutstakningen gör vi när schaktningen är klar men innan grunden börjar gjutas. Vid finutstakningen är det oftast grundens mått som är intressanta. Om dessa uppgifter inte finns med i bygglovshandlingarna måste du som byggherre skicka in en ritning eller liknande till oss. Får vi inga grundmått sätter vi ut fasadmått enligt planritningarna istället.

Bild på profiler runt byggnadens blivande hörn.
Bild på profiler runt byggnadens blivande hörn.

Innan finutstakningen ska profiler bestående av profilstolpar och profilbrädor byggas runt byggnadens blivande hörn. Du som är byggherre ansvarar för att de är färdigbyggda och uppsatta när vi kommer. Vi snickrar inte dem åt dig. Det är viktigt att profilerna har god stabilitet. På bilderna ser du ett bra exempel.

Bild på mätningsingenjör som med hjälp av av totalstation, prisma och fältdator får fram vart husgrundens kanter ska vara.
Bild på mätningsingenjör som med hjälp av av totalstation, prisma och fältdator får fram vart husgrundens kanter ska vara.

När det är dags för själva finutstakningen använder vi oss av en totalstation, prisma och fältdator för att få fram vart husgrundens kanter ska vara.

Bild på mätningsingenjör som markerar husgrundens kanter med skruvar på profilerna.
Bild på profil med skruvar som visar husgrundens kanter.

Vi markerar ut husgrundens kanter med skruvar på profilerna. Denna utsättning sker med 1-2 mm noggrannhet. Varje utsatt punkt vid finutstakningen mäts in.

Bild på en profiltråd som visar byggnadens exakta form.
Bild på en profiltråd som visar byggnadens exakta form.

Mellan skruvarna kan du sedan dra en profiltråd. På så sätt får du fram byggnadens exakta form. Där trådarna korsar varandra kommer husgrundens hörn att hamna. Vi sätter inte upp tråden åt dig.

Bild på mätningsingenjör som upprättar en utstakningsskiss.
Bild på en utstakningsskiss.

När själva utstakningen är klar åker vi tillbaka till kontoret. Där upprättar vi en utstakningsskiss med hjälp av de punkter som vi har mätt in. När skissen är klar skickar vi den till din byggnadsinspektör som ett kvitto på att utstakningen har utförts korrekt enligt gällande bygglov.

Hur beställer jag en husutstakning?

Du beställer husutstakning genom att ringa eller skicka e-post till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt.

De uppgifter vi behöver är bygglovets ärendenummer, fastighetens beteckning och när du önskar att utstakningen ska vara utförd. Du behöver inte boka tid för grov- och finutstakning samtidigt.

Som byggherre får du vara med vid utstakningen men det är inte nödvändigt.