Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Trafiksäkerhet

Skymd sikt på grund av grönskande häck

Skymd sikt i väg- och gatukorsningar är varje år orsak till många trafikolyckor. Sikten kan skymmas under vår och sommartid av grönskande häckar i korsningar.

För att minimera riskerna för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.Se lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun § 9, häckar och dylikt, enligt länk nedan.

Allmänt om trafiksäkerhet

År 1997 antog Sveriges riksdag den så kallade Nollvisionen. Det långsiktiga målet är att ingen som i huvudsak följer trafikreglerna ska behöva dödas eller skadas svårt på grund av vanliga mänskliga misstag i trafiken.

Anmälan om skymmande sikt i gatukorsning

Känner du oro när du kör i en specifik gatukorsning på grund av att sikten är skymmande av hög växtlighet? Använd blanketten nedan under rubriken Mer information för att lämna in en anmälan. Observera att det finns möjlighet att vara anonym.

Tänk på att:

  • Störst risk för olyckor är vid plankorsningar och omkörningar.
  • Håll hastigheten.
  • Använd bilbälte.
  • Använd hjälm vid mopedåkning och när du cyklar.