Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har det strategiska ansvaret för den administrativa utvecklingen i kommunen och leds av en administrativ chef. Vi ger också service, råd och stöd till kommunens övriga förvaltningar.

Inom avdelningen arbetar vi med:

  • Planering och uppföljning
  • Administration och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott, beredning och utredning av ärenden
  • Registrering av handlingar
  • Arkivering av kommunens handlingar så att informationen i dem inte går förlorad
  • Överförmyndaradministration, t.ex. frågor som rör förmyndarskap, godman och förvaltarskap.
  • Kontaktcenter
  • Media, post och service
  • Bibliotek
  • Museum