Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rumskulla

Rumskulla

Rumskulla är den västligaste delen av Vimmerby kommun och präglas av en storslagen natur. Här finns den tusenåriga Rumskullaeken liksom Norra Kvills Nationalpark med sin gammelskog.

Redan år 1185 byggdes en liten träkyrka liknande den i Pelarne men den ersattes 1836 av den nuvarande stenkyrkan. Rumskulla samhälle breder idag ut sig öster om kyrkan och mitt i byn finns även det gamla Sockenmagasinet från 1856.

På höjden väster om kyrkan ligger den ursprungliga radbyn , Skattegården, och inte långt därifrån ligger den idag största turistattraktionen Katthult. Strax norr om byn Grönsved finns Kalmar läns högsta punkt 291 meter över havet.

Socknen har nu strax under 500 invånare och gränsar till både Jönköpings och Östergötlands län dit delar av Rumskulla hörde fram till 1891.

Mer om Rumskulla

Service

Boende

Kommunikation

Kompletteringstrafik (gäller för alla) går tisdagar och torsdagar samt marknadsdagar till Vimmerby stad.
Sockentur (gäller för alla) körs fredagar in till Rumskulla.

Närtrafik - Klt.se

Se Sevärdheter via länken till Rumskulla Hembygdsförening nedan

På orten finns bland annat Lars Perssons Åkeri AB som åtager sig specialtransporter över hela landet - telefon- och kraftledningsstolpar är en stor del av verksamheten. Rumskulla Maskiner AB är det andra stora företaget och de är specialiserade på mark- och rivningsarbeten som de utför långt utanför Rumskullas gränser.

I Rumskullabygden finns rester från en mycket tidig järnframställning. Undersökningar har daterat framställningen till drygt 2000 år tillbaka i tiden.

En av bygdens äldsta boplatser finns i Norrhult. Fynd av bland annat gamla kors antyder att här har funnits en gudstjänst- och begravningsplats för länge sedan.

Kring Garpön i sjön Hjorten finns rester av en mycket stark befästning byggd på 1370-talet.

Strax nordväst om Rumskulla samhälle ligger Rumskulla by. Längre tillbaka bestod byn av tre gårdar: prästgården, en skattegård och en frälsegård. Skattegården delades i början av 1800-talet i fyra delar och utgör idag själva byn. Gårdarna ligger samlade i en radby på bytomten.
Nordost om byn finns så kallad fossil åkermark med ett 15-tal långsmala ödelagda åkrar, begränsade av närmast parallella jordvallar. Åkermarken visar hur åkern förr var indelad.
Intill byn finns ett gravfält som tyder på bosättning i området redan under äldre järnålder.

Längs vattendragen har ofta funnits kvarnar och andra vattenanknutna verksamheter. På några ställen är miljön särskilt välbevarad, till exempel vid Stensfors. Där finns vid den stora dammen en kvarnbyggnad och en mjölnarstuga. Kvarnen har två vattenhjul, överfall, tre par stenar och en äldre typ av utrustning.

I Rumskulla har funnits flera äldre industrier. Ösjöfors handpappersbruk var i oavbruten drift 1777 till 1926. När Ösjöfors handpappersbruk stängde 1926 skänktes det till Tekniska museet. Bruket har hållit öppet som museum sedan 1960-talet. 1993 förklarades Ösjöfors handpappersbruk som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Kalmar län.  Själva pappersbruksbyggnaden ödelades i augusti 2005 på grund av en anlagd brand.
Innan branden ansågs pappersbruksmiljön vara ett industriminne av nationellt intresse medan det nu snarare är en kulturmiljö för regionalt och lokalt engagemang.