Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier, träslag och människor. Fastighetsägaren ansvarar för att hålla fastigheten fri från ohyra och skadedjur samt att sanera om det uppstår problem. Det är viktigt att bekämpa skadedjur och ohyra så fort problem uppstår.

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. Ohyra kan till exempel vara:

  • Mjölbaggar
  • Ängrar
  • Myror
  • Silverfiskar
  • Getingar
  • Flugor
  • Kackerlackor
  • Vägglöss

Exempel på skadedjur kan vara möss, råttor, sorkar, lämlar, kråkor och måsar. Även vilda djur som rör sig i närheten av bostaden, såsom rådjur, grävlingar och förvildade katter, kan upplevas som ett problem,

Tips på vad du kan göra om du har problem med vilda djur

Vem ansvarar för sanering?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra eller skadedjur. Äger du ditt eget boende ansvarar du alltså själv för saneringen. En enkel åtgärd är att städa men vid stora angrepp bör man ta kontakt med ett saneringsföretag.

Bor du i en hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd så fort du upptäcker ohyra eller får problem med skadedjur. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen, även om det är hyresgästen som har orsakat att ohyra uppstår.

I hyreshuset ska det finnas information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid sanering av skadedjur eller ohyra. Som hyresgäst ska du kunna kontakta företaget vid behov av sanering utan att behöva höra av dig till hyresvärden.

Om hyresvärden inte gör något åt problemen kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Boendemiljö

Sanering med bekämpningsmedel

Om sanering ska ske på allmän plats så måste man anlita ett saneringsföretag. På vissa allmänna platser behöver man även ansöka om tillstånd för användning av bekämpningsmedel.

Information om bekämpningsmedel

Så förebygger du problem med ohyra och skadedjur

Det finns mycket du kan göra för att förhindra problem med skadedjur och ohyra. Ett enkelt sätt är att städa och hålla rent. På så sätt får insekter inte chans att föröka sig och du minimerar även tillgången på mat.

För att undvika problem med råttor och möss ska du se till att soptunnorna är hela och att det är svårt att komma in i soprummen. Det gäller även för komposter för kompostering av matavfall.