Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgifter och regler

Vimmerby kommun använder maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Avgiftsnivåer för maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar, desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Avgift per månad i förskolan

I förskolan är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

  • 3 procent för det första barnet
  • 2 procent för det andra barnet
  • 1 procent för det tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgift per månad i fritidshemmet

I fritidshemmet är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

  • 2 procent för det första barnet
  • 1 procent för det andra barnet
  • 1 procent för det tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Betala barnomsorgsavgiften med autogiro

Du kan betala din barnomsorgsavgift med autogiro. Information och anmälan till autogiro.

Anmäl ändrad inkomst

Vårdnadshavaren har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar.

Du kan ändra inkomstuppgifter i vår e-tjänst.

Kontroll av inkomstuppgifter

Vimmerby kommun genomför varje höst en avgiftskontroll av familjer som har barnomsorg. De inkomstuppgifter familjen har lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Avgiftskontrollen görs för att följa upp att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.