Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Så kan du påverka

Som invånare i Vimmerby kommun har du möjlighet att tycka till om utvecklingen i samhället även mellan de allmänna valen. Det är det som kallas medborgarinflytande.

Om du som kommuninvånare själv vill göra din röst hörd finns det flera olika sätt att gå tillväga på.

Ställ din fråga direkt till våra folkvalda politiker

På kommunfullmäktiges sammanträden återkommer punkten "Allmänhetens frågestund" på dagordningen. Där kan du som medborgare ställa dina fråga/lämna din synpunkt direkt på sammanträdet. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden hittar du i sammanträdeskalendern.

Lämna ett medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Vimmerby kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen i enlighet med kommunallagen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Folkinitiativ

Kommunala folkomröstningar kan hållas både i samband med allmänna val eller mellan ordinarie valtillfällen. Sedan 1994 finns möjligheten för kommuninvånare att ta initiativ till en folkomröstning genom ett så kallat folkinitiativ.

Ta kontakt med en folkvald politiker

Du kan också ta kontakt med en av våra folkvalda politiker som du tror skulle vilja driva din fråga. Denne kan sedan väcka en motion (en skriftlig fråga) i kommunfullmäktige för att få frågan utredd.

En ledamot kan ställa en muntlig fråga (interpellation) till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Det kan vara ordföranden i en nämnd, en fullmäktigeberedning eller någon annan förtroendevald som fullmäktige bestämmer. Frågan besvaras muntligt, antingen under pågående eller nästföljande sammanträde.

Engagera dig politiskt eller i en förening/organisation

Ett annat sätt att påverka är att engagera dig politiskt. Har du funderingar kring detta kan du vända dig till ett politiskt parti. Det finns också många föreningar och organisationer som arbetar för att på olika sätt påverka samhällsutvecklingen tilllsammans med andra, exempelvis elevråd på skolorna och pensionärsråd för medborgare som är lite äldre.

Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att påverka kommunens arbete så hittar du mer information under rubrikerna till vänster.