Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rumskulla skola

Rumskulla skola ligger i Rumskulla, cirka 2,5 mil väster om Vimmerby. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 6 i åldersblandade grupper.

I skolan finns också fritidshemmet. Skolan består av två byggnader, i den ena finns skollokalerna och i den andra finns gymnastiksal, kök och matsal och förskola.

Eleverna får undervisning i trä och metall- och textilslöjd i Södra Vi skola och åker dit med buss en förmiddag varannan vecka. Eleverna i de lägre åldrarna har utomhuspedagogik en gång i veckan. Undervisningen äger rum vid skolskogen, bäcken, ängen och på andra ställen.

Lekytorna är gemensamma för skola, förskola och fritidshem.