Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Slagverk

Slagverkslektion på Kulturskolan

Slagverk är ett samlingsnamn för många instrument, vilket innebär att om man väljer att spela slagverk, väljer man att spela hundratals instrument.

Slagverk indelas i olika familjer: slagverk, timpani, mallets och trumset. Trumsetet används oftast i pop, jazz och Afro-sammanhang.

Undervisning enskilt och i orkester/ensemble

Väljer man att spela slagverk så väljer man samtidigt att spela i en orkester eller ensemble. En gång i veckan har man en enskild eller grupplektion och ytterligare en gång i veckan spelar man med i orkestern eller någon ensemble/rockgrupp.

Slagverk

Till slagverksgruppen hör alla rytm- och slaginstrument som till exempel congas, tamburin, bongos, triangel, cymbal, maracas, slag, skrap, rasselinstrument med flera.

Det är lika viktigt för slagverkselever att lära sig noter som för andra instrumentalister. Noterna skrivs i basklav eller trumklav och rytmer noteras på samma sätt som för andra instrument. Du får lära dig spela många olika musikstilar till exempel rock, pop, jazz och spela i våra orkestrar och ensembler.

Bra att veta
Ålder: Från årskurs 3
Form: Enskilt och i grupp
Lektionstid: 20-30 minuter+ensemble/vecka
Tillgång till plats: Kulturskolan har viss kö till slagverksundervisningen.