Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Ceos

Ändring av detaljplanen Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 (Ceos) är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen den 18 mars 2015. Ändringen vann laga kraft den 15 april 2015.

Detaljplanens syfte

Tillägget av detaljplanen syftar till att ändra bestämmelsen gällande utformning, från 7 meter högsta byggnads höjd till 11 meter. Samt minska u-området i planområdet.

Den underliggande detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde som kan inrymma lättare industrier, handel och hantverk. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.