Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barnkonventionens dag

Sedan 2014 har Vimmerby kommun med samarbetspartner erbjudit en konferens på temat barnkonventionen. 

Syftet har varit att öka kompetensen om barnets rättigheter och synliggöra och konkretisera vad barnkonventionen innebär och betyder.

Teman
2014: 4242 – artikel 42 i vecka 42
2015: Artikel 12 - att lyssna på barn
2017: När Barnkonventionen blir lag
2019: Barn och ungas hälsa och levnadsvillkor
2020: Barnkonventionen som lag
2021: Artikel 31 - barns rätt till lek, vila och fritid
2022: Artikel 19 - barn ska skyddas från alla former av våld
2023: Artikel 4 - Barn som får betala för krisen

Barnkonventionens dag är ett samarbete mellan

  • Vimmerby kommun
  • Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kommunförbundet Kalmar län
  • Region Kalmar län
  • Kalmar kommun
  • MUCF