Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet (hemtjänst)

Vi har central posthantering.
Posten adresseras så här:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Enhetens eller personens namn
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschef
Hanna Revelj Westrin telefon 0492-76 94 40

KONTAKTUPPGIFTER

Enhet

Telefon och
besöksadress

Enhetschef

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Norr, verksamhetsvaktmästare

076-765 38 70
070-234 22 05
Granen, Drottninggatan 30, Vimmerby

Beatrice Solnevik Milojevic
0492-76 97 24

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Söder

070-549 96 10

Drottninggatan 30, Vimmerby

Karolina Sranka
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Granen

070-291 43 16
Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

Martina Turhede
0492-76 92 19

Hemtjänstgrupp inriktning stöd till personer med demenssjukdom

072-00 30 604
samt anhörigkonsulent
Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

Monica Johansson
0492-76 97 64

 

Hemtjänstgrupp
Tuna

070-23 65 243
Solgläntan, Skogsvägen 8, Tuna

Karolina Sranka
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Södra Vi

070-26 34 087
Norra Storgatan 4, Södra Vi

Husen Abdulkadir
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Rumskulla

070-64 81 091
Per Erlandsväg 20 G,  Rumskulla

Marie Carlsson

0492-76 97 79

Hemtjänstgrupp Vimmerby stad Väster

070-23 42 205
Granen, Drottninggatan 30, Vimmerby

Marie Carlsson
0492-76 97 79

Hemtjänstgrupp
Frödinge/Locknevi

070-31 69 711
Frödala, Västerviksvägen 7,
Frödinge

Åsa Svensson
0492-76 97 25

Hemtjänstgrupp Vimmerby stad Öster

070-24 58 939
Granen, Drottninggatan 30, Vimmerby

Åsa Svensson

0492-76 97 25

Nattpatrullen

Utgår från Granen

Ingela Lennartsson
0492-76 95 27

Korttidsplatser och Trygghetsplatser

Vimarhaga F,
0492-76 97 70
Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby

Ingela Lennartsson 
0492- 76 95 27

Dagverksamhet med inriktning mot demens

0492-76 97 65
Vimarhaga, Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby

Monica Johansson
0492-76 97 64

Trygghetslarm för
hela kommunen

0492-76 98 65
Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

Åsa Svensson
0492-76 97 25