Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Sotning

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor reglerar detta.