Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en skylt eller ljusanordning inom ett område som är planlagt. En skylt är en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syftet att förmedla reklam, information eller liknande.

Vissa skyltar kräver inte bygglov

Du behöver inte bygglov för:

 • skyltar med en storlek under 1 m²
 • skyltar för tillfälliga evenemang (under högst fyra veckor)
 • orienteringstavlor högst 2 m² (till exempel en skylt inom ett industriområde vars syfte är att hjälpa besökare att hitta rätt plats)
 • skylt inomhus
 • valreklam
 • nationsflaggor, flaggor med kommunvapen eller liknande
 • vägmärken, tilläggstavlor eller andra anordningar för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
 • sjömärken eller säkerhetsanordningar för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Undantagen gäller inte inom kulturvärdefulla miljöer.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (markera skyltarnas placering)
 • Skyltbeskrivning
 • Uppgifter om typ av skylt, antal och storlek (bredd, höjd, djup)
 • Information om eventuell belysning (ljusstyrka, dimbar)

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov.

Information om avgifter för olika typer av ärenden finns i taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.