Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala förvaltningskontor. Vår uppgift är att samordna, styra, utveckla och följa upp de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för.

Inom kommunstyrelseförvaltningen arbetar vi med service mot allmänheten, våra folkvalda politiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och mot de övriga nämnderna. Vi har det yttersta ansvaret för att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut.

Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen är:

  • Administrativa avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Utvecklingsavdelningen

Klicka på länkarna i menyn för att läsa mer om kommunstyrelseförvaltningens funktioner.