Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utförare av dagligvaror

Du som företagare kan hjälpa medborgare att få dagligvaror hemsända från din butik. Detta görs genom avtal med kommunen och bidrag som kallas hemsändingsbidrag.

Hemsändningsbidraget gäller för handlare i våra tätorter utanför Vimmerby då regelverket är utformat som ett stöd för landsbygden.

Hur fungerar det?

Det innebär att Vimmerby kommun har avtal med ett antal dagligvarubutiker i kommunen. Vimmerby kommun kan ge bidrag till dagligvarubutiker som tillhandahåller varuhemsändning till permanent boende utanför Vimmerby tätort. Detta gäller de som på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att själv göra sina inköp, eller att ingen i hushållet kan ta sig till butiken på grund av att man inte har bil eller körkort. Man kan även tillfälligtvis behöva hjälp med detta av någon anledning.

  • Bidrag utgår endast till hemsändning av dagligvaror.
  • Bidrag utgår för högst en leverans per hushåll och vecka. Kunden avgör i samråd med handlaren var man kan beställa varor. Handlarna kommer överens om sitt kundområde.
  • Den enskilde handlaren avgör själv, i samråd med kunderna, beställnings- och leveransrutiner. Hemsändningen bör i första hand ske med handlarens eget fordon. Om detta inte är möjligt kan varorna levereras med hjälp av lantbrevbärare eller viss linjetrafik. Varudistributionen ordnas och organiseras av handlaren själv.
  • Handlaren erhåller ett fast bidrag per hemsändning. Hemsändningsbidragets storlek fastläggs årsvis i kommunens budget. Från och med andra kvartalet 2017 och tillsvidare är det totala hemsändningsbidraget 200:- kronor per varuleverans.
  • Handlaren antecknar utförda leveranser på en hemsändningslista, där även kunden har signerat.

Vill din butik också skriva avtal?

Kontakta då Vimmerby kommun för att få veta mer, se kontaktuppgifter nedan.

Idag har Vimmerby kommun avtal med följande handlare.

  • Handlar´n i Gullringen
  • ICA Nära i Fröding
  • ICA Nära i Storebro
  • ICA Nära i Södra Vi
  • Tuna matbutik