Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Resor och inackordering

Elever i grundskolan och anpassade grundskolan som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Gymnasieelever kan få stöd för resekostnader och ansöka om inackorderingstillägg.

Elever om går i förskoleklass, grundskolan och anpassade grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan om det behövs med hänsyn till avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjuts ordnas med Kalmar läns linjetrafik och skoltaxi.

Elever i gymnasieskolan som har rätt till stöd för resekostnader får vanligen ett busskort för resa med linjetrafiken. Busskort beviljas elever som har mer än 6 km mellan hemadressen och skolan.

Ansökan om färdbevis eller skolskjuts bifogas det slutliga antagningsbeskedet som skickas ut i början av juli till elever som ska gå på Vimmerby gymnasium.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till boende och resor till och från hemorten som du kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att ha rätt till bidraget krävs bland annat att du har en lång eller besvärlig resväg.