Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunens gator och vägar

Väghållare

Väghållaren är den som ansvarar för gatan eller vägen. Om du har frågor om till exempel sopning, snöröjning, asfaltslagning eller hastighet ska du vända dig till väghållaren.

Vimmerby kommun är väghållare för de gator och vägar som kommunen äger. Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet (Europavägarna, riksvägarna samt länsvägarna). Vägsamfälligheter och privatpersoner är väghållare för enskilda vägar.

Till vem vänder jag mig när jag har frågor om kommunens gator och vägar?

Kontaktvägar rörande kommunens gator och vägar.

Frågor

Kontakt

Utförande av drift och underhåll

Tomas Larsson, Andreas Roth, Joakim Karlsson

Asfaltslagningar

Alexander Johansson

Hastigheter och trafikmätningar

Trafikavdelningen

Se kontaktuppgifter nedan på sidan. Vi ser gärna att ni i första hand mejlar in era ärenden.

Trafikverkets sökfunktion

Vi vill tipsa om Trafikverkets hemsida och deras sökfunktion "Se Sveriges vägar på karta". Genom Trafikverkets hemsida kan du söka direkt på gatu- eller vägnamnet och få information om vem som är väghållare. 

Gå via länken nedan under rubriken Mer information för att komma till Trafikverkets hemsida.

Sök fram gatan eller vägen under deras sökfunktion.

Sedan under "Välj vad du vill se i kartan" välj Väghållare.

Tänk på att....
När du klickar på en extern länk så lämnar du Vimmerby kommuns webbplats. VI tar då inget ansvar för det som skrivs på den länkade webbplatsen.