Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tuna kommun 1863-1970

Tuna kommun tillhörde Tunaläns härad och berördes inte alls av 1952 års kommunindelning. Tuna kommun var belägen sydost om Vimmerby och bestod av en sjörik och kuperad skogstrakt med spridd odlingsbygd.

Huvudort var Tuna stationssamhälle med järnvägslinjen Norsholm – Västervik – Hultsfred som skar genom kommunen. Jordbruk och skogshantering var de huvudsakliga näringarna. Den industriella verksamheten var obetydlig.

I kommunen fanns fyra skolor; Falla, Fridhem, Tuna och Vibo. Det fanns både skolbibliotek och folkbibliotek. Brandberedskapen bestod av en borgarbrandkår i Tuna.

Judiciellt och polisiärt tillhörde kommunen Vimmerby fögderi samt Sevede och Tunaläns domsaga respektive Tunaläns landsfiskalsdistrikt och Tuna polisdistrikt med en polisman placerad i Tuna.

Hälsovården låg under Mörtfors provinsialläkardistrikt med en distriktssköterske- och läkarmottagning i Tuna samhälle. Ålderdomshem fanns i Tuna samhälle. Övrig omvårdnad sköttes av två kommunalanställda hemvårdarinnor.

Tuna kommun tillhörde Sevede och Tunaläns kontrakt. Tuna församling var ett eget pastorat.

Källa: Från sockenstämma till storkommun, Kalmar län. F.B Lindström och S.I.Lundgren, 1954.