Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Missbruk

Du som bor i Vimmerby kommun och har bekymmer med alkohol, droger eller spel om pengar kan vända dig dig till kommunens beroendegrupp för att få stöd av olika slag.

Vilket stöd kan jag få?

Beroendegruppen erbjuder stöd anpassat till varje persons behov. Stödet kan till exempel vara råd- och stödsamtal, metodbaserade behandlingssamtal, kontaktperson, drogtester eller placering på behandlingshem.

I råd- och stödsamtal träffar du en behandlare. Ni går tillsammans igenom orsaken till att du vill ha kontakt och vilket stöd du önskar och kan behöva.

Vill du sedan ansöka om stöd får du träffa en socialsekreterare som tillsammans med dej utreder ditt behov. Du kan även vända dej direkt till en socialsekreterare för ansökan om stöd.

Stöd till anhöriga

Vi erbjuder även stöd till anhöriga när närstående har en beroendeproblematik.

Läs mer om vårt stöd till anhöriga

Anmälan

Om du är orolig, tror eller vet att någon far illa av sitt missbruk kan du anmäla det till oss i beroendegruppen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte talar om vem du är när du kontaktar oss.

Akut behov av hjälp

Om det är akut fara till exempel på grund av exempelvis en överdos eller abstinensbesvär så ska du ringa 112. Via 112 kan du också få kontakt med socialjouren kvällar, helger och nätter.

Sekretess

Vid kontakt med oss skyddas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att vi har tystnadsplikt och att uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss genom kommunens växel. Du kan också vända dej till vår råd- och stödtelefon. Det är kostnadsfritt att ha kontakt med oss!

Mer om vår råd- och stödtelefon

Hjälp från Region Kalmar län

Du kan också få hjälp från Region Kalmar län.