Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parker, lekplatser och fontäner

Kungsparken i Vimmerby

Några av våra parker

  • Kungsparken: naturpark med lekplats.
  • Källängsparken: park med damm, planteringar, scen, grillplats, lekplats och boule. (Se även länk nedan)
  • Gästgivarehagen: strövområde
  • Pipsvängen: naturpark nära bostadsområdet Norrgården. Möjlighet till grillning.

Lekplatser

Vi ansvarar för 35 stycken lekplatser. Alla våra kommunala lekplatser besiktigas en gång om året. Då repareras trasiga och slitna redskap eller byts ut. Om du anmäler trasiga redskap besiktigar och åtgärdar vi problemen så snart som möjligt.

Tänk på att....
Trasiga lekredskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall! Kontakta oss omgående om du upptäcker skadade lekredskap i din lekpark.

Fontäner

 

Driftenheten har hand om tre vattenfontäner. Du hittar dem på Rådhustorget och i Källängsparken i Vimmerby samt på torget i Södra Vi.

Skötsel och underhåll

Vi arbetar för att kommunens utemiljö ska upplevas som trygg, attraktiv och tillgänglig. Det är gatukontoret som sköter kommunens parker, grönområden, planteringar, gräsmattor och träd.

  • Vi klipper cirka 190 000 m² gräsytor varje vecka.
  • De rabatter, buskage, häckar och träd som ska rensas och klippas uppskattas till
    9 000 m².
  • Vi köper in, planterar och vattnar blommor varje år.
  • De slaghackytor som slås omfattar cirka 100 000 m².

Läs gärna mer

Se nedan och läs gärna mer i kommunens dokument Riktlinjer och taxor samt i kommunens ordningsföreskrifter. Mer information om Källängsparken och gatukontoret hittar du genom att klicka på länkarna nedan.