Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Flundran 5 och del av Vimmerby 3:3

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Flundran 5 och del av Vimmerby 3:3 den 18 september 2023 (§ 103). Detaljplanen vann laga kraft den 13 oktober 2023.

Detaljplanens läge

Området ligger cirka 600 meter nordväst om stora torget i Vimmerby. Detta är strax söder om Astrid Lindgrens värld.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av livsmedelsbutik med tillhörande parkeringar och lastplats. Syftet är också att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering.