Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskottskommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan.  Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta  administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

De protokoll som publiceras här upptar endast de beslut som utskottet har rätt att fatta enligt gällande delegationsordning.

Kallelser år 2024

Protokoll år 2024

Kallelser år 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Protokoll år 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelser år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Kallelser år 2019

Protokoll år 2019