Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tuna

Två mil från Vimmerby ligger vackra och inbjudande Tuna. En aktiv bygd med fin boendemiljö och med en vacker småländsk natur.

Tuna

I Tuna byggs det nya bostäder och utvecklingen är positiv.
Här finns ett aktivt föreningsliv och möjlighet till fotboll, ridning, skytte, elljusspår, boule, körer, folkdans med mera.

Ortsnamnet Tuna anger att det rör sig om en mycket gammal ort. Ur äldre skrifter kan man utläsa att Tuna var något av en centralort i denna del av Kalmar län. Den var tidigt bebodd av ett stort antal människor.

Genom Tuna löper också vägen mellan Vimmerby och Oskarshamn. Det var en viktig förbindelseled mellan inlandet och Östersjön. Stora delar går på en grusås, vilket innebar att vägen var torr, relativt jämn och därifrån hade de ridande god utsikt över omgivningarna.

Mer om Tuna

Service

Tuna har i förhållande till sin storlek mycket god service till sina invånare. Här finns en affär som även är ombud för Apoteket och Systembolaget, en bank som har öppet alla vardagar, bensinmack, förskola och skola. Hantverkare finns inom el, VVS och snickeri.

Boende

För den som vill bo i Tuna finns många alternativ. Ett hus på landet, en villa i samhället, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Här finns något för alla.

Kommunikation

Kalmar länstrafik kör flera bussturer per dag via Tuna, se KLT:s hemsida för uppdaterade tidtabeller.

Närtrafik - Klt.se

Genom kommunens och Regionförbundet i Kalmars försorg finns det tillgång till bredband i hela Tuna. Förarbete för att ansluta till Vimmerby fiber, när de drar stamledningen genom Tuna, pågår.

Tunas vackra kyrka är väl värd ett besök. Där finns även den Hammarskjöldska släktgården Tuna Gård, nu i 12:e generationen. En välbevarad kulturminnesmärkt gårdsanläggning med övernattningsmöjligheter.

Hembygdsgården har järnåldersgravfällt och välbevarade hus. Levande älgar med tillhörande café kan ni se vid älghägnet vid Virum.
På sommaren finns olika kulturangemang och café möjligheter. Många badmöjligheter exempelvis Gränssjön, eller hitta ditt alldeles egna ställe bland någon av alla de fina sjöar som finns.

Det lokala näringslivet bygger mycket på skogsbruk. Ett flertal företag finns inom skogsentreprenad- och åkeribranschen. Råvaran kan sedan förädlas på sågverket i Hällerum som är den största privata arbetsgivaren i Tuna.

Inom turistnäringen finns Virum Älgpark och många enskilda som hyr ut stugor till turister.
Utöver detta finns flera en- och fåmansföretag inom olika service- och hantverksyrken.

För den historieintresserade är Tuna en inspirationskälla.
Tunabygden har mycket gamla anor och området runt Tuna Gård och Tunasjön utgör riksintresse för kulturmiljön.

Fornfynd och gravfält visar att bebyggelse fanns redan under bronsåldern/yngre järnåldern. Tre gravfält från yngre järnåldern (strax väster om Tuna Gård) med tillsammans c:a 170 gravar utgör en ovanligt stor fornlämningskoncentration som kan tyda på en speciellt betydande bebyggelse här.

I skrift omtalas Tuna för första gången i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet.
Tuna förknippas ofta med släkten Hammarskjöld. Tuna Gård har funnits i släktens ägo sedan 1610. Gården är ett välbevarat exempel på en gårdsanläggning, som är byggt enligt sin tids främsta jordbruks- och byggtekniskt kunnande.