Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunen om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en gräns för hur mycket du betalar i avgift för barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Maxtaxan justeras varje år från 1 januari.

Inkomsttaket per månad för år 2024 är 56 250 kronor.

Avgifter år 2024 förskola och pedagogisk omsorg

  • För det första barnet är avgiftstaket 3 procent, men högst 1 688 kronor.
  • För det andra barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
  • För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563 kronor.

För barn som omfattas av allmän förskola gäller rabatterad avgift vid placering mer än 15 timmar/vecka. Rabatterad avgift gäller inte pedagogisk omsorg.

Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgifter år 2024 fritidshem

  • För det första barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
  • För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.
  • För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.

Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgifter för barn som omfattas av allmän förskola och har tillgång till förskola utöver allmän förskola och avgift för barn i behov av särskilt stöd utöver den avgiftsfria delen

  • För det första barnet är avgiftstaket 2,1 procent men högst 1 181 kronor.
  • För det andra barnet är avgiftstaket 1,4 procent men högst 788 kronor.
  • För det tredje barnet är avgiftstaket 0,7 procent men högst 394 kronor.