Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kvalitet inom socialförvaltningen

Socialförvaltningen har ett  kvalitetsarbete som pågår under hela året. Du kan ta del av våra resultat genom t ex den rikstäckande äldreguiden, i Öppna jämförelser, Kolada, genom vår årliga kvalitetsberättelse och genom att läsa vår patientsäkerhetsberättelse.

I vårt ledningssystem och riktlinjen för avvikelserhantering ser du mer hur vi jobbar med kvalitetsfrågor.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför öppna jämförelser där du kan jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom kommunens olika verksamhetsområden.

Ledningssystem

Vårt ledningssystem beskriver hur vi arbetar för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten.

Kvalitetsberättelse/patientsäkerhetsberättelse

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen beskriver vårt arbetet med att säkra verksamhetens kvalitet under föregående år. Det är ett sorts bokslut över verksamhetens kvalitet.