Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Målet är att du ska kunna fungera och leva så aktivt och självständigt som möjligt.

Vimmerby kommun har ansvar för rehabiliteringsinsatser i hemmet för de personer som inte kan ta sig till Region Kalmar läns samrehab och för de som bor inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Habilitering

Kommunen har ansvar för bashabilitering. Det innebär ett ansvar för att utifrån din diagnos och din funktionsnedsättning samordna och ge dig insatser som bevarar och utvecklar din hälsa så att du ska ha ett fungerande vardagsliv.

Vimmerby kommuns Rehabenhet

På Rehabenheten (rehabiliteringsenheten) i Vimmerby arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och assisterande personal. En bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut ligger alltid till grund för den rehabilitering och/eller habilitering som sker.

Åtgärderna kan till exempel handla om behandling, träning, utprovning av tekniska hjälpmedel eller intyg för anpassning av bostaden.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter handleder och stödjer även omvårdnadspersonal i hur de kan arbeta för att underlätta din vardag.

Hjälpmedel

Till största del ansvarar kommunen för hjälpmedel till kommuninvånare. Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Hjälpmedel är ett lån och ska lämnas tillbaka när ditt behov har upphört.

Tolv kommuner samverkar via en gemensam nämnd,  Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län KHS), för att tillhandahålla hjälpmedelsservice. Längst ned på KHS startsida hittar du riktad information till dig som behöver hjälpmedel, till de som förskriver hjälpmedel och till organisationer.

Utförligare information om kommunens ansvar vid förskrivning av hjälpmedel.

Avgifter

För till exempel intyg, hembesök eller hemrehabilitering av arbetsterapeut, fysioterapeut eller assistent tar Vimmerby kommun ut en avgift.

Reparation av förskrivna hjälpmedel

Om hjälpmedlet du fått förskrivet inte fungerar eller behöver repareras kontaktar du Rehabenheten på telefon 0492-76 98 42.

Återlämning av hjälpmedel

När ditt behov av hjälpmedel upphör ska det lämnas tillbaka till hjälpmedelsförrådet i Vimmerby. Adressen dit är Sevedegatan 45. Inlämningen sker via förrådets varuintag, sidoingången mot Kampgatan. Hjälpmedlet ska vara rengjort när det lämnas tillbaka. Du når hjälpmedelsförrådet på telefon 0492-76 98 42.

Bostadsanpassning

Behöver miljön förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning?

Mer information om bostadsanpassning.

Kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut

Vill du komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut? Ring måndag-fredag mellan klockan 09.00-10.00 på telefon 0492-76 98 42. Övriga tider går det bra att tala in ett meddelande så ringer vi upp.