Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

I Vimmerby kommun finns det två olika sorters dagverksamhet. En som är öppen för alla och en annan där du behöver beslut från biståndshandläggare för att få delta.

Träffpunkter - dagverksamhet öppen för alla

Våra träffpunkter är öppna för alla som vill delta. Man behöver inte ha hemtjänst för att få vara med.

Träffpunkterna finns i Gullringen, Storebro, Tuna, Rumskulla, Frödala i Frödinge, Vidala i Södra Vi samt på Borghaga och Granen i Vimmerby.

Kommunen har aktivitetssamordnare anställda som hjälper till att anordna aktiviteter vid träffpunkterna.

På programmet står bland annat gymnastik, bingo, underhållning, föredrag, filmvisning, musikquiz och framför allt social samvaro. Det viktiga är att ha aktiviteter som deltagarna tycker är trevliga och meningsfulla. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

 Välkommen!

Aktivitetssamordnare Yvonne och Anja

Öppettider

  • Gullringen Måndagar kl.14.00
  • Storebro Måndagar kl.14.00
  • Frödala Tisdagar kl.10.30
  • Granen Tisdagar kl.14.30
  • Vidala Onsdagar kl.14.00
  • Rumskulla Onsdagar kl.14.00
  • Borghaga Torsdagar kl.10.00
  • Solgläntan Torsdagar kl.14.00

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

För dig som är äldre och har en demenssjukdom finns speciellt utformad dagverksamhet på Vimarhaga. Där får du träffa andra och göra sådant som passar dig.

Du kan besöka verksamheten en eller flera gånger i veckan. Det är ditt biståndsbeslut som styr hur det ser ut just för dig.

Verksamheten är kostnadsfri men du betalar för kaffe och mat.