Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Markförändringar, marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm) inom ett område med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om marklov för att schakta eller fylla ut mark behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (markera åtgärden)
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning (markera befintlig marknivå och planerad nivå)

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda

Det är också viktigt att utreda omfattningen av ändringen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man göra andra åtgärder i samband med ändringen, med mera).

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om marklov för att fälla träd behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (markera åtgärden)
 • Antal träd

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om marklov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om marklov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.