Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fiskevård

I kommunens arbete ingår åtgärder för att förbättra miljön för djur och natur. Vi jobbar även med riktade åtgärder för fiskevård i våra vattendrag. Den här verksamheten är i stort sett helt finansierad av bidrag. Därför utförs åtgärder bara i samband med att kommunen söker och får pengar från stat eller EU. Just nu har vi inte några aktiva projekt men vi hoppas kunna återuppta arbetet snart.

Det här är ett viktigt arbete i vår strävan mot att uppfylla det nationella miljömålet om ”Levande sjöar och vattendrag”. I Vimmerby kommun finns många idylliska vattendrag. Därmed finns också ett behov av åtgärder.

Väldigt många vattendrag i Sverige är fragmenterade i massor av korta sträckor på grund av byggnationer av dammar, ålkistor och liknande. Långa sträckor är även flottledsrensade sedan den tid då man använde vattendragen som transportleder. Rensningen har lett till total utarmning av vattendragen och fyller i dag ingen funktion.

Arbetsmoment som utförs inom fiskevården

  • Projektering av åtgärder. Det kan till exempel vara fiskevägar.
  • Utrivning av vandringshinder.
  • Byggnation av fiskvägar förbi vandringshinder
  • Biotopförbättring i form av, till exempel, återställning av rensade sträckor och att lägga ut lekgrus för öring.

Bidrag för bättre vattenmiljö

Har du någon idé om hur man kan förbättra vattenmiljön? I så fall får du gärna höra av dig till kommunen. Vi har möjlighet att ansöka om bidrag för att starta lokala naturvårdsprojekt (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)