Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Social service – råd och stöd utan biståndsbeslut till familjer

Du kan själv vända dig till Familjeteamet för att få råd i din föräldraroll eller hjälp och stöd när det känns motigt och du vill ha hjälp för att nå en förändring. Teamet ger stöd till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år.

Känner du igen dig?

Vi kan hjälpa till i många olika situationer. Till exempel om du upplever något av detta:

 • Det är svårt att prata och nå fram till varandra i familjen.
 • Det är mycket konflikter som är svåra att lösa.
 • Det är svårt att få till fungerande rutiner i vardagen.
 • Jag räcker inte räcker till som föräldrer/vårdnadshavare.
 • Jag känner mig ensam i min föräldraroll.
 • Vi föräldrar har olika syn på hur barnen ska uppfostras.
 •  Vår familjesituationen har ändrats. (Kanske efter en separation eller att en ny partner flyttat in)
 • Jag är orolig för hur mitt barn har det i skolan.
 • Jag är orolig för hur mitt barn mår.

Exempel på stöd

 • Samtal med förälder/föräldrar.
 • Samtal där även barnet eller ungdomen är med.
 • Stöd i att hitta hjälp hos annan vårdgivare.
 • Stöd till dig som är våldsutsatt eller har barn som bevittnat våld.
 • Behandling till dig med en våldsproblematik.

Två vägar till Familjeteamet

När du själv söker om råd och stöd hos oss sker ingen registrering i socialtjänstens register. Vi för bara egna minnesanteckningar som förstörs när vi slutar träffas. Du kan kontakta oss direkt, våra kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Du  kan också få mer omfattande stöd hos oss efter att en utredning gjorts av socialsekreterare. I dessa fall kan ungdomar upp till 20 år få insatser från familjeteamet.
För att få detta behöver du göra en ansökan.

Bra att veta

Kontakterna med oss är kostnadsfria.

Vi omfattas av en anmälningsskyldighet som  innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det kan till exempel vara om vi får kännedom om att ett barn lever i en familj där det förkommer våld av något slag.

I offentlighets- och sekretesslagen står det: ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.”