Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Explosiva varor

Explosiva varor är explosivämnen och föremål som innehåller sådana. Hit räknas också varor som innehåller blandningar av explosivämnen, som krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Tillstånd till hantering prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Förvaring och försäljning av fyrverkerier

Förvaring och försäljning av fyrverkerier är tillståndpliktig hantering enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Vill du starta försäljning av fyrverkerier måste du därför söka tillstånd för handel med explosiva varor hos den kommun där försäljningen ska äga rum.

I Vimmerby kommun skall anmälan om tillstånd skickas till räddningstjänsten.