Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 avgiftsfria timmar per år. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten.

Syfte och mål

Allmän förskola vänder sig till barn i åldern 3-5 år. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, så kallad allmän förskola, som omfattar minst 525 avgiftsfria timmar per år.

Förskolans, inklusive den allmänna förskolan, verksamhet regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Placeringstid och avgifter

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och är avgiftsfri. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa. Allmän förskola erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan.

Allmän förskola under lov?

Barn i avgiftsfri allmän förskola är lediga och erbjuds inte omsorg under lov. Den allmänna förskolan följer grundskolans terminer, som regleras i skollagen.